КАТАЛОГ КНИГИ

Ницолова, Руселина
Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език : [Изследване] / Руселина Ницолова. - София: Народна просвета, 1984. - 192 с.; 20 см.
УДК 808.67

Именен показалец

Ницолова, Руселина

Предметен показалец

Български език
Синтактис

Сигнатура
808.67/Н83
Инв. №
11797

Още от същия автор

Ницолова, Руселина. Съвременна българска пунктуация. София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)