КАТАЛОГ КНИГИ

Григорова, Галина
Основни текстови понятия в обучението по български език : Упражнения за СИП в VII кл / Галина Николаева Григорова. - Варна: ИПКУ "Петър Берон", 1994. - 103 с.; 20 см.
УДК 372.880.867

Именен показалец

Григорова, Галина

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Г82
Инв. №
16918

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)