КАТАЛОГ КНИГИ

Велева, Мая
Стилистичният анализ на художествения текст : [Изследване] / Мая Василева Велева. - София: Народна просвета, 1990. - 135 с.; 20 см.
УДК 801.73 + 82.08

Именен показалец

Велева, Мая

Предметен показалец

Български език
Стилистика
Художествен текст

Сигнатура
80/В38
Инв. №
15753
Сигнатура
80/В38
Инв. №
15751
Сигнатура
80/В38
Инв. №
15755

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)