КАТАЛОГ КНИГИ

Vartigorov, Georgi Ivanov
Le francais par la dictee : Methode active d`orthographe : 125 dictee : [За учениците от гимназиите с преподаване на фр. ез.] / Georgi Ivanov Vartigorov. - Sofia: Nar. prosv., 1989. - 192 с.; 20 см.
УДК 804.0

Именен показалец

Vartigorov, Georgi Ivanov

Предметен показалец

Френски език
Учебни помагала

Сигнатура
804/V29
Инв. №
15628

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)