КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасова,, Ирина и др.
Граматически трудности и грешки при изучаване на френски език / Ирина Атанасова, ; Румяна Димова. - София: Народна просвета, 1986. - 176 с.; 20 см.
УДК 804.0

Именен показалец

Атанасова,, Ирина
Димова, Румяна

Предметен показалец

Френски език
Учебни помагала

Сигнатура
804/А93
Инв. №
12869

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)