КАТАЛОГ КНИГИ

Калоянов, Анчо
Димитър Злочести и войводата Патрев / Анчо Калоянов. - Варна: Георги Бакалов, 1978. - 135 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа: Времето на повествованието, подредено в години

УДК 886.7-32

Именен показалец

Калоянов, Анчо
Патрев, Христо (за него)
Събев, Димитър (за него)

Географски показалец

Ченге (село)

Сигнатура
886.7-3/К18
Инв. №
878

Още от същия автор

Калоянов, Анчо. Български митове. София: ЦК на ДКМС, 1979

Калоянов, Анчо. Български словесен фолклор. В. Търново: Слово, 1992

Калоянов, Анчо. Български словесен фолклор. В. Търново: Слово, 1993

Калоянов, Анчо. Добър юнак с добра коня. Варна: Георги Бакалов, 1986

Калоянов, Анчо. Търсачи на Слънцеград. София: Български писател, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)