КАТАЛОГ КНИГИ

Данчев, Андрей Йорданов и др.
Английският правопис / Андрей Йорданов Данчев; Димитър Иванов Спасов. - 4 изд. - София: Везни 4, 1992. - 219 с.; 20 см.
УДК 802.0-1(075.8)

Именен показалец

Данчев, Андрей Йорданов
Спасов, Димитър

Предметен показалец

Английски език
Учебни помагала

Сигнатура
802/ Д22
Инв. №
16548

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)