КАТАЛОГ КНИГИ

Крънзов, Георги
Рачо Стоянов : Творец и личност / Георги Крънзов. - София: Наука и изкуство, 1978. - 128 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Крънзов, Георги
Стоянов, Рачо (за него)

Предметен показалец

Писатели
Театър
Драматургия

Сигнатура
886.7.09/С83
Инв. №
4862

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)