КАТАЛОГ КНИГИ

Гьорова, Севелина
Младият герой в театъра : 7 разговора, записани с поучителна цел / Севелина Гьорова. - София: Наука и изкуство, 1972. - 112 с. : с ил.; 17 см.
УДК 792.07

Именен показалец

Гьорова, Севелина

Предметен показалец

Театър

Сигнатура
79/Г93
Инв. №
3527

Още от същия автор

Гьорова, Севелина. Константин Кисимов. София: Народна младеж, 1971

Гьорова, Севелина. Рачко Ябанджиев. София: Народна младеж, 1973

Гьорова, Севелина. Ружа Делчева. София: Наука и изкуство, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)