КАТАЛОГ КНИГИ

История на западноевропейския театър : Т. 1-4 / Елена Лвовна Финкельштейн, Ред. С. С. Мокулски. - София: Наука и изкуство, 1958-1973 с.; 23 см.

Т. 1 История на западноевропейския театър.-1958.-728 сс.
Т. 2 История на западноевропейския театър.-1961.-875 с.с.
Т. 3 Учебникза студентите от ВИТИЗ Кр. Сарафов.-1965.-616 с.с.
Т. 4 Учебник за студентите от ВИТИЗ Кр. Сарафов.-1967.-664 с.с.
Т. 5 [1871-1918].-1973.-648 с.с.

УДК 79(09)

Предметен показалец

Театър

Сигнатура
79/ И95
Инв. №
4464
(Т. 1)
Сигнатура
79/ И95
Инв. №
4465
(Т. 2)
Сигнатура
79/ И95
Инв. №
4466
(Т. 3)
Сигнатура
79/ И95
Инв. №
4467
(Т. 4)
Сигнатура
79/ И95
Инв. №
4468
(Т. 5)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)