КАТАЛОГ КНИГИ

Чуховски, Петър
Анна Крамер : Моногр. очерк / Петър Чуховски. - София: Бълг. художник, 1973. - 112 с. : с ил.; 24 см.
УДК 76

Именен показалец

Крамер, Анна (за него)
Чуховски, Петър

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Графика

Сигнатура
76/К89
Инв. №
4472

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)