КАТАЛОГ КНИГИ

Остоич, Димитър
Съветското изобразително изкуство : Очерк / Димитър Остоич. - София: Народна младеж, 1961. - 100 с.; 17 см.
УДК 75(47+57)

Именен показалец

Остоич, Димитър

Предметен показалец

Художници
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/О-85
Инв. №
4604

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)