КАТАЛОГ КНИГИ

Друмев, Димитър и др.
Народни художествени занаяти в България : Албум / Димитър Друмев и др. - София: Спектър, 1992. - 200 с.; 30 см.
ISBN: 954-435-012-8УДК 745/749(497.2)(084)

Именен показалец

Друмев, Димитър

Предметен показалец

Занаяти - народни

Сигнатура
74/Н25
Инв. №
16422

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)