КАТАЛОГ КНИГИ

Икономов, Никола
Между изкуството и живота : [Спомени] / Никола П. Икономов. - София: Народна младеж, 1968. - 356 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа и спомени на неговата жена - актрисата Пенка Икономова.

УДК 792.072(092)

Именен показалец

Икономов, Никола

Предметен показалец

Актьори
Театър

Сигнатура
79/И50
Инв. №
9824

Още от същия автор

Икономов, Никола. Хан Татар. София: Български писател, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)