КАТАЛОГ КНИГИ

Дмитриева, Н. А.
Кратка история на изкуствата : Очерци : Ч. 1 - / Н. А. Дмитриева. - София: Наука и изкуство, 1980 с.; 21 см.

Ч. 2: Северно възраждане : Страните на Западна Европа през XVII-XVIII век : Англия : Русия през XVIII век / Прев. от рус. Елена Накова. - 1980. - 168 с. : с 110 л. репрод..

УДК 73/76

Именен показалец

Дмитриева, Н. А.

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
73/76/Д64
Инв. №
4471
(Ч. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)