КАТАЛОГ КНИГИ

Змийчаров, Петър
Иван Кирков : Личен Ренесанс / Петър Змийчаров. - София: Отворено о-во, 1998. - 112 с.; 29 см.
ISBN: 954-520-122-3УДК 75.071.1(497.2)(092)

Именен показалец

Змийчаров, Петър
Кирков, Иван (за него)

Предметен показалец

Художници
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/К58
Инв. №
18172

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)