КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Д. П. и др.
История на българското изобразително изкуство : Т . 1- / Д. П. Димитров и др.. - София: БАН, 1976 с.; 30 см.
Т. 1.: Ред. Станчо Станчев-Ваклинов, Димитър Друмев. - 1976. - 330 с. с ил. : 8 л. ил.УДК 73/76(09)

Именен показалец

Димитров, Д. П.

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
73/76/И70
Инв. №
15246
(Т. 1)
Сигнатура
73/76/И70
Инв. №
4476
(Т. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)