КАТАЛОГ КНИГИ

Даскалов, Димитър Попов
Избрани статии и студии за изобразителното изкуство : Сборник / Димитър Попов Даскалов. - София: Бълг. художник, 1965. - 266 с.; 20 см.
УДК 75

Именен показалец

Даскалов, Димитър Попов

Предметен показалец

Художници
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/Д24
Инв. №
5717

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)