КАТАЛОГ КНИГИ

Иванова, Венета
Картини от Третяковската галерия / Венета Иванова. - София: Бълг. художник, 1980. - 96 с. : с ил.; 17 см.
УДК 75

Именен показалец

Иванова, Венета

Предметен показалец

Художници
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/И22
Инв. №
4605

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)