КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Димитър Г.
История на изкуството : Учебник за Нац. средно у-ще по културата / Димитър Г. Димитров. - София: Просвета, 1991. - 288 с. : с ил.; 24 см.
УДК 7.03(075.3)

Именен показалец

Димитров, Димитър Г.

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
7/Д58
Инв. №
16212

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)