КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Веселин
Изобразително изкуство : Методика / Веселин Димчев. - София: Просвета, 1993. - 208 с. : с ил.; 29 см.
ISBN: 954-01-0419-XУДК 73/76(072)

Именен показалец

Димчев, Веселин

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Методическо ръководство

Сигнатура
73/76/Д61
Инв. №
17661

Още от същия автор

Димчев, Веселин и др. Изобразително изкуство - 7. и 8. клас. София: Отворено о-во, 1995

Димчев, Веселин. Развитие на художествено-изобразителната дейност. София: Народна просвета,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)