КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Веселин
Развитие на художествено-изобразителната дейност / Веселин Димчев. - София: Народна просвета,. - 247 с.; 20 см.
УДК 372.51

Именен показалец

Димчев, Веселин

Предметен показалец

Методическо ръководство
Рисуване

Сигнатура
372/Д61
Инв. №
8435

Още от същия автор

Димчев, Веселин. Изобразително изкуство. София: Просвета, 1993

Димчев, Веселин и др. Изобразително изкуство - 7. и 8. клас. София: Отворено о-во, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)