КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелов, Ангел
Конкретни утопии : Проектите на Кристо / Ангел Ангелов. - София: Отворено о-во, 1980. - 120 с. : с ил.; 20 см.
ISBN7 954-520-120-7УДК 75.071.1(4/9)

Именен показалец

Ангелов, Ангел
Явашев, Христо (за него)

Предметен показалец

Художници
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/Я15
Инв. №
18171

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)