КАТАЛОГ КНИГИ

Аврамов, Димитър
Естетика на модерното изкуство / Димитър Аврамов. - София: Наука и изкуство, 1969. - 467 с.; 19 см.
УДК 7.036

Именен показалец

Аврамов, Димитър

Предметен показалец

Естетика
Изобразително изкуство

Сигнатура
7/А20
Инв. №
4474

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)