КАТАЛОГ КНИГИ

Алпатов, Михаил
История на изкуството : Т. 1 - / Михаил В. Алпатов. - София: Бълг. художник, 1974 с.; 22 см.

Т. 1: Изкуството на древността. - 1974. - 315 с.: с ил.
Т. 2: Изкуството на средновековието. - 1975. - 256 с. с ил.
Т. 3: Изкуството на Възраждането и на Барока. - 1976. - 384 с. с ил.

УДК 7(09)

Именен показалец

Алпатов, Михаил

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
7/А57
Инв. №
9722
(Т. 1)
Сигнатура
57/А57
Инв. №
9721
(Т. 1)
Сигнатура
7/А57
Инв. №
6863
(Ч. 2)
Сигнатура
7/А57
Инв. №
9723
(Т. 3)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)