КАТАЛОГ КНИГИ

Смолницки, Константин К. и др.
250 рецепти за ястия от риба / Константин К. Смолницки, София В. Смолницка. - София: Техника, 1982. - 128 с.; 20 см.
УДК 641.55

Именен показалец

Смолницка., София В.
Смолницки, Константин К.

Предметен показалец

Риби
Рецепти
Кулинария

Сигнатура
64/ С47
Инв. №
8942

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)