КАТАЛОГ КНИГИ

Гюров, Иван и др.
Производство на туршии и маринати / Иван Г. Гюров, Михаил П. Ширяев. - София: Техника, 1964. - 88 с.; 17 см.
УДК 664.83/.84

Именен показалец

Гюров, Иван

Предметен показалец

Рецепти
Туршии

Сигнатура
64/ Г98
Инв. №
10611

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)