КАТАЛОГ КНИГИ

Даровете на земята : Вкусове и багри - наслада за небцето, радост за очите / Прев. Михаела Михайлова и др. - София: Прес,. - 64 с.; 29 см.
ISBN: 978-954-308-162-2УДК 633/635(02.053.2)

Предметен показалец

Растения
Селскостопански култури

Сигнатура
63/ Д23
Инв. №
18956

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)