КАТАЛОГ КНИГИ

Янг, Стюарт и др.
Алергиите : Пълно ръководство за диагноза : лечение и справяне с проблема / Стюарт Янг, Брус Добозин, Маргарет Майнър. - Пловдив: Хермес, 2003. - 368 с.; 20 см.
ISBN: 954-459-956-8УДК 616-056.3(035)

Именен показалец

Добозин, Брус
Майнър, Маргарет
Янг, Стюарт

Предметен показалец

Алергии

Сигнатура
616/ Я52
Инв. №
18875

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)