КАТАЛОГ КНИГИ

Малеев, Атанас и др.
Хронични колити : Монография / Атанас Малеев, П. Сираков. - София: Медицина и физкултура, 1967. - 164 с.; 20 см.
УДК 616.34/.35

Именен показалец

Малеев, Атанас
Сираков, П.

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
616/ М21
Инв. №
7701

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)