КАТАЛОГ КНИГИ

Димков, Петър Иванов
Българска народна медицина : Природолечение и природосъобразен живот : В 3 т. / Петър Иванов Димков. - София: БАН, 1991 с.; 20 см.
Т. 1. Обща част. - 1991,- 376с.УДК 615.89(497.2)

Именен показалец

Димков, Петър Иванов

Предметен показалец

Природолечение
Народна медицина

Сигнатура
615/ Д59
Инв. №
16129
(Т. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)