КАТАЛОГ КНИГИ

Мичев, Таню и др.
Защитени птици в България : [Справочник] / Таню М. Мичев, Никола А. Райков. - София: Земиздат, 1980. - 140 с. : с ил.; 20 см.
УДК 592/599

Именен показалец

Мичев, Таню
Райков, Никола

Предметен показалец

Екология
Птици

Сигнатура
59/ М76
Инв. №
11485
Сигнатура
59/ М76
Инв. №
11971
Сигнатура
59/ М76
Инв. №
11970

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)