КАТАЛОГ КНИГИ

Червена книга на НР България : Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни : В 2 т. - София: БАН, 1984 - с.; 30 см.

Т. 1: Растения. Петрова и др.-1984.-448 с.с ил.
Т. 2: Животни, Богомил Д. Маринов и др. - 1985. - 184 с. : с ил.

УДК 58

Предметен показалец

Животни
Екология
Растения
Околна среда

Сигнатура
58/ Ч-66
Инв. №
13043
(Т. 1)
Сигнатура
59/ Ч-66
Инв. №
13044
(Т. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)