КАТАЛОГ КНИГИ

Гжимек, Бернхард
От мечката гризли до очиларката : Един природозащитник разказва за четири континента / Бернхард Гжимек. - София: Наука и изкуство, 1983. - 120 с. : с ил.; 24 см.
УДК 591

Именен показалец

Гжимек, Бернхард

Предметен показалец

Животни
Екология

Сигнатура
59/ Г45
Инв. №
11698

Още от същия автор

Гжимек, Бернхард. И отново коне. София: Земиздат, 1984

Гжимек, Бернхард. Нови приключения с диви животни. София: Народна просвета, 1986

Гжимек, Бернхард. Няма място за диви животни. София: Земиздат, 1981

Гжимек, Бернхард и др. Серенгети не трябва да загине. София: Наука и изкуство, 1967

Гжимек, Бернхард. Сред животните на Африка. София: Земиздат, 1982

Гжимек, Бернхард. Сред животните на Африка. София: Земиздат, 1976

Гжимек, Бернхард. Четириноги австралийци. София: Земиздат, 1969

Гжимек, Бернхард. Четириноги австралийци. София: Земиздат, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)