КАТАЛОГ КНИГИ

Попниколов, Атанас и др.
Флора на България : Лишеи. Определител / Атанас Попниколов, Божана Железова. - София: Народна просвета, 1964. - 522 с. : с ил.; 17 см.
УДК 582.29

Именен показалец

Железова, Божана
Попниколов, Атанас

Предметен показалец

Растения
Лишеи

Сигнатура
58/ П74
Инв. №
5292

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)