КАТАЛОГ КНИГИ

Арнт, Марга и др.
Запознаване с природата / М. Арнт, Х. Барвинек, И. Фелмберг, С. Мюлер, В. Прадел. - София: Народна просвета, 1989. - 308 с.; 24 см.
УДК 372.36

Предметен показалец

Природа

Сигнатура
372/ З-33
Инв. №
15823

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)