КАТАЛОГ КНИГИ

Костова, Здравка и др.
Изграждане на екологично съзнание у учениците : [Метод. ръководство за учители] / Здравка Костова, Й. Иванчев, П. Векилска, Ст. Колевска, Хр. Христов, Л. Николова, Г. Мартинов, Л. Апостолова, Е. Тенева, П. Попов,. - София: Народна просвета, 1988. - 184 с.; 20 см.
УДК 502:37(072)

Именен показалец

Костова, Здравка

Предметен показалец

Екология
Околна среда

Сигнатура
372/ И39
Инв. №
15046
Сигнатура
372/ И39
Инв. №
15044
Сигнатура
372/ И39
Инв. №
15045

Още от същия автор

Костова, Здравка и др. Биология и здравно образование. София: Регалия 6, 2008


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)