КАТАЛОГ КНИГИ

Тафрова, Адриана и др.
Матура за отличен - Химия и опазване на околната среда : Учебно помагало за зрелостен изпит / Адриана Тафрова, Стефан Манев, Величка Димитрова. - София: Просвета, 2008. - 272 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-954-01-2121-5УДК 54(076)(075.3)

Именен показалец

Димитрова, Величка
Манев, Стефан
Тафрова, Адриана

Предметен показалец

Околна среда
Химия
Тестове

Сигнатура
54/ Т38
Инв. №
19058

Още от същия автор

Тафрова, Адриана и др. Тестове по химия. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)