КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Любомир
Химия и кибернетика : [Науч.-попул. очерк] / Любомир В. Петров. - София: Народна просвета, 1974. - 124 с. : с ил.; 20 см.
УДК 541

Именен показалец

Петров, Любомир

Предметен показалец

Кибернетика
Химия
Химия

Сигнатура
54/ П47
Инв. №
3352

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)