КАТАЛОГ КНИГИ

Крестов, Генадий и др.
Основни понятия в съвременната химия : [Наръчник] / Генадий Крестов, Борис Березин. - София: Наука и изкуство, 1988. - 168 с. : с ил.; 17 см.
УДК 541(035)

Именен показалец

Березин, Борис
Крестов, Генадий

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Б38
Инв. №
14957

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)