КАТАЛОГ КНИГИ

Бойчева, Минка и др.
Сравнението в обучението по химия : [Метод. ръководство за учители] / Минка Бойчева, Райна Гюдженова. - София: Народна просвета, 1985. - 111 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.8:54

Именен показалец

Бойчева, Минка
Гюдженова, Райна

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
372/ Б60
Инв. №
12508

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)