КАТАЛОГ КНИГИ

Лилова, Радослава
Вечери на химията : [Ръководство за учители] / Радослава Лилова. - София: Народна просвета, 1988. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.854

Именен показалец

Лилова, Радослава

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
372/ Л58
Инв. №
14929

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)