КАТАЛОГ КНИГИ

Малчева, Здравка Михайлова и др.
Полумикроекспериментът при обучението по органична химия : [Ръководство за учители от средните училища и техникумите] / Здравка Мих. Малчева, Людмила Л. Генкова. - София: Народна просвета, 1969. - 188 с. : с ил.; 20 см.
УДК 547(07)

Именен показалец

Генкова, Людмила Л.
Малчева, Здравка Михайлова

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/М20
Инв. №
3512

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)