КАТАЛОГ КНИГИ

Магаева, Снежана и др.
Екологична химия и опазване на околната среда / Снежана Магаева, Стефан Караиванов. - София: Булвест 2000, 2002. - 360 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-18-0232-ХУДК 574(075.8)+502:66(075.8)

Именен показалец

Караиванов, Стефан
Магаева, Снежана

Предметен показалец

Екология
Околна среда

Сигнатура
57/ М13
Инв. №
18697

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)