КАТАЛОГ КНИГИ

Станев, Емил
Физика на океана / Емил Станев. - София: Народна просвета, 1988. - 192 с.; 20 см.
УДК 551.465

Именен показалец

Станев, Емил

Предметен показалец

Физика
Океани

Сигнатура
55/ С68
Инв. №
15035

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)