КАТАЛОГ КНИГИ

Бодичева, Генка и др.
Сборник задачи по физика : за учениците от 7. и 8. клас / Генка Бодичева, Христо Петров. - София: Народна просвета, 1994. - 168 с.; 20 см.
ISBN: 954-01-0036-4УДК 372.853(075.2)

Именен показалец

Бодичева, Генка
Петров, Христо

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
372/ Б52
Инв. №
17124

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)