КАТАЛОГ КНИГИ

Перелман, Яков И.
Забавна физика : Т. 1- / Яков И. Перелман. - София: Техника, 1966 с.; 20 см.

Т. 1: 232 с. : с ил.

УДК 53

Именен показалец

Перелман, Яков И.

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ П37
Инв. №
5247

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)