КАТАЛОГ КНИГИ

Ненова, Ж. и др.
Извънкласната работа по физика : [Ръководство за учители] / Ж. Ненова, А. Райчевя, Ал. Жиряков. - София: НЦУТНТ, 1983. - 96 с.; 20 см.
УДК 372.8

Именен показалец

Жиряков, Ал.
Ненова, Ж.
Райчева, А.

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
372/ Н55
Инв. №
8557

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)