КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Драгия Трифонов
Експериментални задачи по физика : [За учениците от ЕСПУ] / Драгия Трифонов Иванов. - София: Народна просвета, 1988. - 168 с.; 20 см.
УДК 372

Именен показалец

Иванов, Драгия Трифонов

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
372/ И21
Инв. №
15009

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)