КАТАЛОГ КНИГИ

Уайнбърг, Стивън
Първите три минути след Сътворението : Един съвременен възглед за възникването на Вселената / Стивън Уайнбърг. - София: Наука и изкуство, 1984. - 168 с. : с ил.; 20 см.
УДК 52

Именен показалец

Уайнбърг, Стивън

Предметен показалец

Астрономия
Вселена

Сигнатура
52/ У13
11954
Инв. №
11953

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)